Veiligheid & Privacy

Al uw gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server. fijn-beauty.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht om inzage te verzoeken in uw gegevens en het gebruik daarvan door fijn-beauty.nl. Als betrokkene kunt u bij de organisatie vragen of uw persoonsgegevens worden gebruikt. Als dat het geval blijkt te zijn, geeft de organisatie u binnen vier weken een overzicht.

Recht op correctie


Op basis van de inzage in uw gegevens kan u de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

Veilig bestellen


De SSL versleutelde verbinding zorgt dat u veilig en betrouwbaar winkelt bij fijn-beauty.nl. Het maakt daarbij niet uit hoe u bestelt bij fijn-beauty.nl. Wij adviseren om niet zomaar aan iemand uw klantnummer, wachtwoord of andere gegevens betreffende Onlineblinds.nl af te geven.

Phishing

Wees alert op Phising. Phising betekent dat criminelen e-mails versturen, zogenaamd uit naam van fijn-beauty.nll waarin ze naar uw persoonlijke (inlog)gegevens vragen. Wij zullen hier nooit via e-mail naar vragen. Geef uw gegevens dus nooit af als u niet zeker bent van de afzender.